Cijene i plaćanje

Modul I II III IV
Cijene za pravne i fizičke osobe
Jednokratno 7000
Obročno 1900 1900 1900 1900
Cijene za učenike i studente
Jednokratno 4000
Obročno 1100 1100 1100 1100
 
Sve cijene su u kunama.
Plaćanje je moguće izvršiti jednokratno na početku školovanja ili obročno za svaki modul zasebno.
Plaćanje u obrocima se vrši za svaki modul unaprijed.

Nije moguće upisati pojedinačni modul, budući da je program Akademije koncipiran na način da se sva četiri modula nadopunjuju jedan na drugi i  zajedno tvore jedinstvenu cjelinu.

Studenti i učenici plaćaju umanjenu cijenu školovanja, dok pravne i fizičke osobe plaćaju puni iznos školovanja.

(za ostvarivanje ovog popusta, potrebno je priložiti potvrdu o pohađanju odgovarajućeg obrazovnog programa. Svrha izdavanja potvrde: Ostvarivanje prava na povoljniju cijenu školovanja po programu Cisco Akademije).

U cijene nije uračunat PDV, budući je Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu korisnik proračuna, i po zakonu o PDV-u ne obračunava i ne naplaćuje PDV.

 
Ukoliko kandidat odustane od školovanja nakon prijave ili u toku školovanja, uplaćeni iznos ne vraćamo.
 
 
Podaci za plaćanje:
  • Primatelj: Veleučilište "Marko Marulić", Krešimirova 30, 22 300 Knin
  • Broj računa: 2407000 - 1100148180
  • Model: 12
  • Poziv na broj: OIB polaznika
  • Opis plaćanja: Cisco akademija