CCNA Exploration

CCNA Exploration program predstavlja sveobuhvatan pregled umrežavanja; od osnova do naprednih aplikacija i servisa. Osnova edukacije umrežavanja je na pristupu odozgo prema dolje tzv. (top-down approach) materijalima, koji je prihvaćen od većine visokih škola.

CCNA Exploration namijenjen je polaznicima koji žele usvojiti rješavanje složenih problema i usavršiti analitičke vještine uobičajeno povezane sa programima inženjeringa, matematike ili znanosti.

Program ističe ideje i vještine tražene u dizajnu mreže, te istodobno pružajući mogućnost za konkretnu primjenu praktičnog iskustva, educirajući polaznike kako instalirati, upravljati i održavati mreže.

 

 

CCNA Exploration je organiziran u 4 semestra: 

 • Osnove mreža [DEMO]
 • Koncepti i protokoli za usmjerivače [DEMO]
 • Preklopnici lokalnih mreža i bežične mreže [DEMO]
 • Pristupanje i rad sa WAN mrežom [DEMO]

Neke od glavnih karakteristika CCNA Exploration edukacije:

 • može biti dio integriranih programa, permanentne edukacije ili visokih škola te sveučilišta
 • omogućuje polaznicima da uče vještine sveobuhvatnom kombinacijom teoretskog i praktičnog, što je bitno drugačije od uobičajene prakse na školama.
 • upotreba jezika koji povezuje srodne tehničke koncepte (pojmove)
 • prezentacija sveobuhvatnih tema vezanih uz umrežavanje, u rangu od osnovnih do naprednih aplikacija i servisa
 • uključuje u velikoj mjeri kompleksne i izazovne praktične vježbe
 • pruža više fleksibilnosti u provedbi programa i dopušta kraće trajanje programa
 • pomaže polaznicima da se pripreme za kontinuiranu edukaciju i profesionalnu karijeru u IT području

Opširnije:

 

 

 
Ciljevi programa

Program omogućuje polaznicima usvajanje vještina potrebnih za uspjeh u području rada na mreži te služi kao priprema za CCNA certifikaciju.

Također pomaže polaznicima da razviju vještine potrebne u ispunjavanju poslova mrežnih tehničara, mrežnih administratora i mrežnih inženjera. Program stoga nudi teoretski i praktično sveobuhvatan uvod u mrežni rad i internet.
 
Uvjeti

Osnove mreža je prvi semestar i kao takav nema uvjeta za upis, dok je za ostala tri semestra potrebno završiti prvi semestar (osnove mreža).

Preporuka je da drugi semestar Koncepti i protokoli za usmjerivače idu u nizu za Osnovama mreža, ali moguće su i varijacije.

Preklopnici lokalnih mreža i bežične mreže mogu se učiti prije Koncepti i protokoli za usmjerivače, ili istovremeno.
Preklapanje lokalnih mreža i bežične mreže, također se mogu učiti u isto vrijeme kad i Pristupanje i rad sa mrežom širokog područja, poslije Koncepti i protokoli za usmjerivače.
 
Certifikat
Nakon prolaska kroz sva 4 dijela CCNA Exploration edukacije polaznici imaju potrebnu pripremu da provjere znanje na CCNA certifikacijskom ispitu.